Ramadan vegetable soup in Saudi Arabia

Ramadan soup in Saudi Arabia sa mga kumukuha ng idea o recipe na soup na ihahanda sa futur para sa mga amo click the link for full video how to make it.

VEGETABLE SOUP/SHURBA KUDAR (Ramadan Special)

Visit The Author's Website

Share this?