Jorja Smith – Jorja Smith – February 3rd (Live) | Vevo UK LIFT