Helicopter in the clear sky

आँखै अगाडि सेनाको हेलिकप्टर जङ्गल भित्र पस्यो ।।

Share this?
Your Videos