Disaster Rehabilitation And Recovery

Visit The Author's Website

Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng CBDRRM PLAN: Ikaapat Na Yugto (Disaster Rehabilitation And Recovery), sa videong ito ay ating matutunan ang mga pamamaraan ng ikaapat na yugto ng community based disaster risk reduction management plan. Sana ay panoorin at tangkilikin. MELC BASED. Joel Garcia video.

Share this?