Aastha B || Malai Pugena Yo Baisale Nepali Song || Dance Cover |Arina Chhetri

Aastha B || Malai Pugena Yo Baisale Nepali Song || Dance Cover |Arina Chhetri

Visit The Author's Website

Aastha B || Malai Pugena Yo Baisale Nepali Song || Cover Dance |Arina Chhetri

Song Credits (Used in the Video)
Song: Malai Pugena Yo baisale
Vocal: Astha B
Lyrics: Ananda Adhikari
Music: Shikhar Santosh
Arrange: Gopal Rasaily
#nepalidance #nepalicover #nepali #Malaipugenayobaisale
Arina Entertainment video.

Share this?